Biochar Nederland Biochar heeft een rijke geschiedenis, en een vruchtbare toekomst.   Wereldwijs staat Biochar in de spotlights bij wetenschappers en boeren als bodemverbeteraar. De unieke eigenschappen van Biochar zijn waardevol voor duurzame landbouw in de 21e eeuw. Biochar is een vorm van houtskool dat middels een speciaal modern pyrolyse proces gemaakt wordt. Verschillende soorten biomassa en agrarische restproducten kunnen als grondstof gebruikt worden. Nobelprijs winnaar Dan Kammen heeft Biochar uitgeroepen tot 4e beste milieu technische maatregel voor de stad van de toekomst. Hierbij wordt onder andere GFT afval omgezet in een bodemverbeteraar waarbij bio-energie wordt opgewekt en de koolstof voor 1.000 jaren vastgelegd in de char. In het Amazone gebied hebben inheemse indianen duizenden jaren lang Terra Preta des Indio gronden opgebouwd bij hun nederzettingen. Dit is een koolstof rijke bodem op basis van houtskool en mineralen. Dit heeft een zeer vruchtbare bodem opgeleverd, terwijl het Amazone gebied zelf zeer onvruchtbaar is. In een onvruchtbaar gebied was men zo in staat om goed te boeren, en wel zonder kunstmest. Duurzaam betekent dat een systeem kan blijven voortbestaan.   Biochar kan ook een hoofdrol gaan vervullen in de intensieve landbouw van de toekomst in relatie tot de vruchtbaarheid van de bodem. Het is ook een van de weinige strategieën om CO2  uit de atmosfeer vast te leggen voor lange tijd.
Biochar Nederland www.bio-char.eu
carbon farming - duurzame landbouw
Home Biochar Terra preta Werking Presentatie Carbon cyclus Pyrolyse Germany Links Klimaat Contact